Från puts till panel

Södra gaveln

Gammalt putshus från 1930. Huset gamla fasad har klätts med panel samt byggts till på ena gaveln. Taket är nytt och en takkupa har byggts på husets framsida.