Altanbygge & cederträdetaljer

Ny gavel

Putshuset, byggt 1955, var från början brunt med en liten altan och burspråk klädd i blå panel och balkong klädd i blå plåt. Huset har bl. a bytt färg, en större altan har byggts samt burspråk och balkong har klätts med cederträ.